Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

IMG_5245.JPEG

Mye bra i grønt industriløft

Regjeringen viser med grønt industriløft at det handler om mer enn utvikling av ny teknologi. Veikartet for grønn industriutvikling gir gode rammer for utvikling, mener Treindustrien. 

Trelast 3

Forslag til ny byggevareforordning lagt fram

EU kommisjonen har lagt fram forslag til ny byggevareforordning. Treindustrien er fornøyd med økt fokus på klima, miljø og sirkulær økonomi. I tillegg skal arbeidet med standarder og digitalisering forbedres. Ny forordning gir muligheter, men det er behov for klargjøringer og tett oppfølging. 

NTR Conference 2

NTR-konferansen 2022

Er du interessert i impregnert og holdbart trevirke? Få med deg spennende konferanse 9. - 11. november. Påmeldingen er åpen nå.

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart