Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

IMG_0661 (1) klippet.jpg

Stort engasjement på møte om naturavtalen

Det var fullsatt sal da Treindustrien inviterte til møte om byggenæringen og oppfølging av naturavtalen. Klima- og miljøministeren trakk fram på behov for kunnskap og gode metoder når man skal ta hensyn til natur og samtidig nå andre samfunnsmål.

Klimaminister

Naturavtalen på agendaen

Hvordan kan vi bygge boliger, bygg og veier og samtidig ta vare på naturen? Klima- og miljømininster Andreas Bjelland Eriksen deltar sammen med politikere og ledende aktører innen byggenæringen, skognæring og naturvern når Treindustrien inviterer til dialog og inspirasjon 4. mars. Se invitasjon nedenfor.

Returtre Treteknisk.jpg

Nye standarder for returtre på høring

Ombruk av byggematerialer krever god dokumentasjon på egenskaper. Nå er de første standardene for evaluering av returtre på høring. Standardene skal gjøre det enklere og tryggere bruke trematerialer på nytt. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, treemballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Bioenergi (varme)

Våre medlemmer

Kart