pakkseddel eksempel ByggStand.jpg
Illustrasjon pakkseddel ByggStand

Legger til rette for digital vareflyt med ny veileder

Riktig pakking, merking og sporing av byggevarer er en nøkkel for effektiv logistikk. Gjennom ByggStand har Treindustrien vært med på å utarbeide standardiserte metoder og prosesser for identifisering og merking av produkter for å sikre god vareflyt fra produsent, til handel og utførende på byggeplass. 

Riktig produktmerking er en nøkkelkomponent for effektiv logistikk.  Standardiserte retningslinjer og løsninger for produktmerking sørger for optimalisert vareflyt fra produsent av trelast og byggevarer ut til byggevarekjeder og entreprenører. Gjennom samarbeidsarenaen ByggStand har Treindustrien deltatt i et prosekt for å standardisere metoder og prosesser for identifiseirng og merking av produkter. 

Byggenæringen har identifisert et stort behov for mer effektiv tilførsel av varer og materialer til, og ikke minst innenfor, byggeplasser. Leverandører og produsenter av produkter som har som oppgave å merke produktene på riktig måte. Manglende standarder for hvordan dette skal gjennomføres og som er forankret i byggenæringen har vært en utfordring. Å ta i bruk en slik merkestandard på en effektiv måte krever at alle aktører i verdikjeden samler seg om standarden og tar den i bruk. Hvis ikke dette skjer vil det ikke være mulig å effektivisere prosessene hos leverandører og produsenter som dermed risikerer å måtte forholde seg til kundespesifikke behov som ikke er like. En viktig forutsetning for å lykkes er at man benytter produsent- og produktspesifikke varenummer for å sikre sporbarhet.

Sentrale mål i prosjektet har vært:

  • Effektivisere innkjøp, handel og logistikk mellom produsent/leverandør, byggevarehandel og entreprenør
  • Oppfylle krav og økt fokus på bærekraft/miljø
  • Økende informasjonsbehov fra forbruker
  • Krav til dokumentasjon
  • Sporbarhet – til produktets siste vesentlige behandlingssted 

 

På sidene til ByggStand finner du veilederen og kan lese mer om erfaringene fra prosjektet.