Verdikjeden Skog og Tre

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har kompetansen og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing og oppfølging.

Den skogbaserte verdikjeden er omfattende og den gjensidige avhengigheten innenfor kjeden er sterk. Forsvinner ett ledd ut av markedet, får resten av verdikjeden store problemer. I samarbeid med myndighetene vil vi sikre økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd. Det er etablert et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, bestående av organisasjoner som inngår i verdikjeden for skog og tre. Hensikten med samarbeidet er å fremme et felles budskap som grunnlag for en næringspolitikk som trygger norsk verdiskaping basert på skogen som ressurs. Målet er å utvikle rammebetingelsene slik at hele den skogbaserte verdikjeden blir konkurransedyktig.

Samarbeidet Verdikjeden Skog og Tre består følgende organisasjoner:alt

Brosjyren "Samarbeid i Verdikjeden Skog og Tre" kan fås tilsendt ved å ta kontakt på mail. 

Du finner den digitalt tilgjengelig her.