Standardisering

Byggenæringen og industrien må forholde seg til en rekke standarder. Treindustrien engasjerer seg i standardarbeid på flere områder, blant annet for tre som materiale, miljø, produktinformasjon, digitalisering og kontraktsstandarder

Et utvalg av standardene som er aktuelle for trebasert industri finner du på sidene til Treteknisk institutt. 

Prosjektleder i Treindustrien Eli Bjørhovde Rindal er komitemedlem i SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen.

Fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien Tina Sletbak-Akerø er komitemedlem i SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg.

Treindustrien deltar også i revisjonen av NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer som starter opp i 2021.