Malingsanlegg RingAlm Tre.jpg

Forum for industrielt byggeri

Treindustriens forum for industrielt trebyggeri er utviklingsarena for medlemsbedriftene med fokus på høy ferdigstillelsesgrad og prefabrikasjon, samt effektiv industriell produksjon. I forumet jobbes det med konkrete problemstillinger knyttet til dette.

Industrialiseringen i byggenæringen pågår for fullt, men det kreves god oppfølging for å utløse mulighetene for bransjen. Det innebærer økt automatisering og optimalisering av dagens produksjonsanlegg, og rom for nye byggemetoder, produkter og prosesser. Moduler, treelementer og massivtreelementer er en del av dette, i tillegg til en rekke andre trebaserte produkter med høy ferdigstillelsesgrad. Forumet jobber tett opp mot bestillere og entreprenører for å få fram løsninger som møter markedets behov og har stort fokus på innovasjon.

Blant temaene det jobbes med er:

 • Økt ferdigstillelsesgrad
 • Standardiserte løsninger
 • Optimalisering av produksjonsprosesser
 • Logistikk
 • Automatisering
 • Kompetanseutvikling
 • Næringspolitiske temaer
 • Bærekraft, klima og miljø
 • Sirkulærøkonomi, lang levetid,ombruk og materialgjenvinning
 • Statistikkgrunnlag
 • Kunde / leverandørforhold
 • Kobling av aktører i verdikjeden
 • Samarbeid med andre materialprodusenter
 • Nye forretningmodeller

 

Forumet ledes av Fagsjef for utvikling Tina Sletbak-Akerø.