Iso produkt Moelven.jpg
Foto: Moelven

Å bygge med industrielle løsninger

Industrielt trebyggeri baner vei for bruk av tre i alle typer bygg. Graden av ferdigstillelse øker, med fokus på produkter som gir effektive byggeprosesser. Det finnes mange ulike løsninger og byggesystemer.

Industrielle løsninger for bygging i tre kommer i mange ulike varianter. Fra prekuttede "byggesett" som kommer ferdig tilpasset og nummerert og settes sammen på byggeplass, til elementer, massivtre, limtrekonstruksjoner og moduler. Yttervegger, innervegger, gulv og tak i store bygg deles ofte opp i flate elementer som produseres i fabrikker og settes sammen på byggeplassen. Elementene kan bygges opp av lette, platekledde trekonstruksjoner eller av massivtre. Ved å prefabrikkere ferdig innredete deler av bygget eller rom, ofte kalt byggmoduler, kan kvaliteten økes og byggetiden reduseres. Boliger, hoteller og kontorer er velegnet for modulbygging i tre. Fohåndskuttede materialer kan anvendes for å forenkle bygging på plassen eller som ledd i prefabrikasjon av elementer og moduler. I store bygg med forskjellige brukskrav i ulike deler vil det være rasjonelt å kombinere flere byggesystemer i tre og å anvende betong og stål i tillegg til tre.

Eksempler på industrielle løsninger er:

  • Elementer
  • Moduler
  • Limtreløsninger
  • Massivtre
  • PreCut / konstruksjonspakker
  • Søyler og bjelker
  • Etasjeskillere

Du kan lære mer om de ulike byggemetodene og det å bygge støre bygg i tre i Treveilederen.