En erkjennelse av at fastprisordningen ikke virker – men vi trenger handling nå

Pressemelding fra Treindustrien, Norske Trevarer og Byggevareindustriens Forening 16. februar 2023

Det er bra at Regjeringen erkjenner at fastprisordningen ikke fungerer og ser på endringer. Men månedene går og vi trenger handlekraft nå som tar ned risiko og gir levelige strømpriser. Dette handler om arbeidsplasser, sier lederne for Treindustrien, Norske Trevarer og Byggevareindustrien.

Regjeringen vil endre fastprisordningen og åpne for at bedrifter kan tegne fastpriskontrakter med variabelt forbruk, altså basert på strømmen de faktisk bruker.

- Det er bra at vi har blitt hørt, og at Regjeringen erkjenner at fastprisordningen ikke fungerer slik den er innrettet. Fastpriskontrakter med variabelt forbruk vil ta ned risiko, men det er svært usikkert når en slik ordning kan være på plass og om det er noe kraftleverandørene i det hele tatt vil tilby. Det løser heller ikke hovedutfordringen som er høye strømpriser, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

- Bedriftene har nå stått i en utfordrende situasjon med mangedoblede strømpriser siden 2021. Vi trenger handlekraft nå som får ned prisene raskt. I stedet legger Regjeringen opp til enda flere utredninger, mens tiden går. Så lenge ingenting er endelig avklart vil ikke bedriftene kunne ta fastprisordningen i bruk. Til det er usikkerheten som nå råder altfor stor, sier Finstad.

- Inntil bedre og mer langvarige løsninger er på plass burde Regjeringen ha innført en kompensasjonsordning for høye strømutgifter for bedriftene. Den ferske medlemsundersøkelsen til NHO viser at mange bedrifter innen treindustri, trevare og byggevareindustri står overfor permitteringer. Dette handler om arbeidsplasser, sier Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.

- Vi frykter at investeringer i industri nå går tapt i Norge og at man heller satser i andre land. Det er summen av energikostnader som betyr noe for bedriftene i konkurranse med utlandet. Lave energipriser har vært et avgjørende konkurransefortrinn i Norge, sier Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens forening.