Appell om handling nå!

Pressemelding fra Treindustrien 29.04.2020

Treindustrien har sendt stortingsrepresentanter en appell om handling nå - for å sikre byggenæringen framover (se vedlegg)

Næringslivet og kommunene tåler ikke usikkerheten ved å vente på revidert – tap av arbeidsplasser i høst og 2021

Det er et tidskritisk behov for å klargjøre tiltak for å unngå at hjulene stopper opp i byggenæringen høsten 2020 og i 2021. Byggenæringen tærer nå på ordrereserver. Byggenæringen og industrien kan ikke gjøres til kasteball mellom Storting, Regjering og kommunene, særlig ikke i en nasjonal krise. Usikkerheten er fatal for norsk økonomi. Regjeringen har vist ansvar ved å stenge ned aktiviteten i Norge for å trygge liv og helse. Nå må det tas ansvar for arbeidsplasser og næringsliv med samme besluttsomhet.

Byggenæringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe.

Kommunalpolitiske møter som vedtar reguleringer, byggesaker og investeringer (økonomiske bevilgninger) har sine møter i april som grunnlag for andregangsbehandling i kommunestyrer i april og mai. Det som ikke sikres i disse møtene, vil først behandles til høsten. Krav til offentlige prosesser før iverksetting av tiltak vil dermed medføre en lang tidshorisont før byggenæringen ser effekt av tiltakene man ber om.

Revidert Nasjonal Budsjett (RNB) vedtas av stortinget først i slutten av juni. Da er rammene satt og midler allerede allokert i kommunene. Byggenæringens aktivtetsnivå i høst og 2021 bestemmes nå, ikke over sommeren.

 - Det er kritisk viktig at Kommunal- og moderniseringsministeren tar innover seg tidshorisontene for byggeaktivitet, sier adm. direktør i Treindustrien Heidi Finstad.