Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt