Innspill til «Prop. 142 S – økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.»