Innspill til NVE - Reguleringsmodell for fjernvarme