10092020_NTP_HeidiFinstad_KnutArildHareide.jpg

Treindustriens innspill til NTP

Forutsigbarhet og effektiv transport er avgjøre rammebetingelser for trebasert industri som frakter store volumer. Les mer om våre innspill til Nasjonal Transportplan.

Trebasert industri frakter store volum. Råvarer (tømmer) skal inn til anleggene, biprodukter (flis) skal videre til annen industri og ferdige byggevarer skal ut i markedet. Effektiv transport og forutsigbarhet er avgjørende for konkurransekraft.

På innspillsmøte hos samferdselsminister Knut Arild Hareide 10. september la Treindustrien blant annet vekt på behovet for sammenhengende veistrekninger for modulvogntog og tiltak som kan få mer gods over på bane. 

Les vårt innspill til arbeidet med ny Nasjonal Transportplan i vedlegget under.