C:\Users\hamundsen\Downloads\BRD2017.jpg

Trebaserte industrielle løsninger på Bygg Reis deg

Torsdag 19. oktober arrangeres TREdagen på Bygg Reis Deg.

Trebaserte industrielle løsninger
– takler de kravene til morgendagens byggeri?

Det har de siste årene vært en omfattende utvikling av trebaserte industrielle konsepter og tre brukes i økende grad i store byggeprosjekter. Hva er markedsmulighetene og hvordan takler de industrielle løsningenealt kravene i markedet? Disse temaene vil bli belyst på et seminar som Treindustrien, Treteknisk og TreFokus arrangerer på Bygg Reis Deg 19. oktober.

Behovet for, og etterspørselen etter, byggeløsninger som er både miljø- og kostnadseffektive øker stadig. Markedet er i endring og utvikling hvor blant annet konsepter med lavt CO2-fottavtrykk og kort byggetid etterspørres. Dette passer godt for trebaserte industrielle konsepter og har ført til betydelige investeringer i etablert og ny treindustri de senere årene. Utviklingen i treindustrien de senere årene har hatt fokus på ulike områder - alt fra knutepunkter, lydløsninger og overflatebehandling til utvikling av komplette byggesystemer.

Treteknisk er en viktig aktør i utviklingsarbeid generelt i forhold til tre, - men deltar også i konkrete utviklingsprosjekter i samarbeid med industrien/bedriftene. Instituttet har bred treindustriell og treteknologisk kompetanse og dekker alt fra statikk, lyd og brann til overflatebehandling og byggesystemer. Instituttet leder eller deltar også i forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

altSeminaret har fokus på hvilke treindustrielle løsninger som i dag er tilgjengelig og hvordan de takler tekniske krav og møter markedets behov. Her får man presentert hele spekteret av konsepter fra pre-cut, bindingsverks- og massivtreelementer, moduler og kombinasjonsløsninger. Verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet, blir også presentert. Treindustrien finner man over hele landet og bedriftene har til sammen en omfattende produktportefølje. Les mer om hvilke bedrifter som deltar med sine løsninger i seminarprogrammet.

 

Se programmet i vedlegget.