Brannbehandlet kledning tilsyn forside.png

Tilsynsrapporten om brannbehandlet kledning gir innsikt og utvikler bransjen 

- Tilsynet med brannbehandlet kledning har gitt viktig kunnskap. Bransjen tar grep og følger opp, sier Heidi Finstad i Treindustrien.

- Markedet er i rask utvikling og som et ledd i utviklingen ba Treindustrien om markedstilsyn av brannbehandlet kledning for å påse at dokumentasjon er i orden. Det ser vi som et viktig bidrag i å utvikle vår næring. Bransjen har samarbeidet med myndighetene gjennom hele prosessen og tilsynet har gitt oss ny og viktig kunnskap, sier Heidi Finstad administrerende direktør i Treindustrien.  

Tilsynsrapporten som ble lagt fram av DiBK i dag adresserer flere forhold som bransjen følger opp. 

- Tilsynet viser at flere bedrifter har dokumentasjon på plass i henhold til byggevareforordningen. To produsenter av brannbehandlet trekledning klarte imidlertid ikke krav til tester. Et produkt er trukket fra markedet ,mens et annet fortsatt er i prosess. Treindustrien forutsetter at regelverket følges, produsentene skal ha dokumentasjon på plass og kundene må etterspørre dokumentasjon, sier Finstad. 

Tilsynet tar også opp utfordringen Treindustrien tidligere har adressert om at produktstandarden ikke inneholder krav til bestandighet. Treindustrien har oppfordret produsenter av brannhemmende trekledning om å sørge for dokumentasjon som beskriver bestandighet og kunder til å etterspørre slik dokumentasjon. Vi har laget en egen veileder som ble publisert i fjor, sier Finstad.  

- Treindustrien har videre fått en oppfordring om å sette fokus på royalbehandlet kledning og brannklasser. Dette har Treindustrien fulgt opp overfor produsentene ved å klargjøre behov for testing for å kunne deklarere i riktig brannklasse. Her har produsentene raskt tatt grep og er i full gang med å følge opp, sier Finstad. 

- Dersom produkter ikke er i brannklasse D møtes ikke preaksepterte ytelser for brann. De foreløpige brannfaglige vurderingene vi har fått tilsier at dette ikke nødvendigvis utgjør en fare for personsikkerhet. Dette er en vanskelig sak med mange berørte parter der vi jobber sammen med myndigheter, fagmiljøer, kunder og produsenter for ha en oppfølging som ivaretar sikkerhet og bidrar til best mulige løsninger for alle parter. 

Tilsynsrapporten ligger tilgjengelig på sidene til DiBK