2020_12_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

Tamt om energieffektivisering fra regjeringen 

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering gir ikke det nødvendige energiløftet for bygg. Det mangler både mål og tilstrekkelige tiltak, mener Treindustrien.  

Treindustrien har i lang tid jobbet for et skikkelig krafttak for energieffektivisering av bygg. Regjeringens etterlengtede plan for energieffektivisering er nå klar. Det er noen positive signaler, men dessverre innfris  ikke forventningene.   

- Handlingsplanen for energieffektivisering som ble lagt fram i dag viser dessverre ikke tilstrekkelig handlekraft for å utløse det store potensiale for energieffektivisering av bygg. Her er det verken mål eller tiltak som monner raskt, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.  

 Treindustrien engasjerer seg i energieffektivisering som en del av industrien og byggenæringen. Energikommisjonen har pekt på et betydelig kraftbehov framover. Strømpriskrisen har alvorlige konsekvenser for bedriftene som over natta fikk mangedoblede kostnader. Et viktig premiss framover er å sikre et overskudd på kraftbalansen i Norge. Det vil kreve både ny kraftutbygging, og at vi benytter den kraften vi har best mulig. Energieffektivisering av bygg kan bidra med å spare store mengder energi. Bedrifter i Treindustrien kan også levere løsninger for energioppgradering av bygg, for eksempel i form av prefabrikerte fasadeelementer.  

- Det å viktig å frigjøre energi til andre formål i den kraftsituasjonen vi står i, og energioppgradering vil også bidra til å forlenge levetiden på bygg, sier Finstad. 

Det er behov for en kombinasjon av både regulatoriske tiltak, bedre informasjon til forbrukere og gode økonomiske stimuli for å få fart på energieffektivisering av bygg. Det må også settes klare mål, slik at man kan måle resultatoppnåelse.  

- Det er bra at NVE får et tydeligere ansvar for oppfølging av energieffektivisering. Det er også positivt at regjeringen vil se på regelverksutvikling i byggteknisk forskrift for å fremme energieffektive bygg, både på nybygg og rehabilitering.  Regjeringen vil samtidig utrede konsekvensene av et mål om 10TWh redusert strømforbruk i bygningsmassen fra 2015 til 2030. Her er det behov for handling, og etter mange års arbeid med dette temaet burde vi nå være forbi utredningsstadiet. Mangel på klare mål er i seg selv en stor barriere, sier Finstad.  

Treindustrien mener det må på plass en betydelig pakke med økonomiske tiltak. Regjeringen vil øke bevilgningen til Enova i 2024 med 180 millioner kroner, og øke tilskuddsordningen til Husbanken til energioppgradering av kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem fra 263 millioner kroner til 300 millioner kroner. Treindustrien mener det er nødvendig med en langt sterkere satsing i en periode fram mot 2030.  

- Treindustrien setter sin lit til at partiene på Stortinget vil ta tak når statsbudsjettet skal behandles, slik at det kommer tiltak og bevilgninger på plass som gir resultater, sier Finstad.