Påbygg seminar 17.jpg

Stor interesse for påbygg i høyden

Det var stor interesse på seminar om påbygg i høyden i regi av Treindustrien, NBBL og EBA. Nå vil politikere og aktører i byggenæringen samarbeide videre for å legge til rette for nye boliger på takflatene og samtidig oppgradering av dagens bygg.

Torsdag 22. juni arrangerte Treindustrien, NBBL og EBA et felles seminar om påbygg i høyden på eksisterende bygningsmasse. Seminaret hadde en rekke innlegg fra flere aktører i bransjen og ble avsluttet med en panelsamtale.

- Påbygg på en til to etasjer på toppen av eksisterende bygg kan gi flere boliger, samtidig som man reduserer press på utbygging av nye arealer. Nye boliger på toppen av bygget kan også være med å finansiere energioppgradering av fasadene og innstallering av heis. Slik møter denne type løsninger flere samfunnsbehov, sa Tina Sletbak-Akerø fagsjef i Treindustrien.

NBBL fortalte om erfaringer med påbygg og innstallering av heis i borettslag.

Innstallering av heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det gjør at eldre kan bo lenger hjemme, påpekte Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og juss i NBBL.

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog (Ap) fortalte om utfordringer knyttet til blokkbebegyggelse som ikke er tilrettelagt for eldre beboere. Kommunen vil derfor tilrettelegge for påbygg og heisinnstallasjon. Hun viste til at de største utfordringene er usikkerhet hos borettslagene og ønsker mer samarbeid.

alt

Spennende eksempler på løsninger

Både Hersleth Entreprenør, ARE Treindustrier og Støren treindustri viste gode eksempler på hvordan påbygg i høyden kan løses med ulike prefabrikerte konstruksjoner i tre. Felles for innleggene var at de trakk frem fordelene med bruk av tre som et fleksibelt, lett og bærekraftig materiale der det er mulig å få på plass påbygg i løpet av rask tid, samtidig som det fortsatt er mulig å bo i boligene.

- Vi har metodene, vi er der og kan bygge flere boliger enn det vi har i dag. Vi har løsningene og kan bygge rundt de som bor der, med kort tid på byggeplass. Det står bare på rammevilkårene, sa Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør.

Eiendomsutvikleren Sequoia har lenge hatt markedsblikket rettet mot takflatene. Selskapet står bak en rekke loftsutbygginger i Oslo, og mener det er stort potensiale i å bygge på flere etasjer i høyden. Sequoia viste også til en analyse de har fått gjennomført som viser at utbygging på takflatene har et klimaavtrykk som er 66 % lavere enn tilsvarende nybygg, og viste også fram gode eksempler fra Sverige.

alt

Positive til mer utbygging av tak

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale der det var god stemning og positive toner mellom deltakerne. Samtlige var enige om at det ligger store muligheter i denne måten å utvikle boligmassen på.

Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Senterpartiet uttalte at "dette må vi få til", hun tar med seg disse tankene inn i det videre arbeidet med boligmeldingen. Hun var tydelig på at det er viktig å få på plass konkret politikk for å oppfordre videre til slik utvikling og sa hun ønsker å være del av et større samarbeid.

James Stove Lorentzen, fra Oslo Høyre og leder av byutviklingsutvalget i Oslo bystyre viste til at det er vilje til å bygge på flere tak i Oslo. Det er nylig tatt et politisk initiativ for å ta ned noen av barrierene og se på dispensasjonsmuligheter.

Selv om påbyggsløsninger leverer på en rekke samfunnsmål, kan det være krevende for et borettslag å gjennomføre slike prosjekter. Kjell Magne Brobakken, administrerende direktør i OBOS Prosjekt påpekte at slike prosjekter bør gjennomføres på samme måte som for nybygg, der en utbygger kan gå inn som en profesjonell part. Brobakken henviste også til bygningsenergidirektivet som er i prosess i EU, og som vil bety at svært mange bygg må energioppgraderes og at påbyggsløsninger kan være en del av dette.