massivtre hus London.jpg
Foto: Treindustrien

Standard for klimagassberegning av bygg på høring

Ny standard for klimagassberegninger for bygninger er nå på høring.

For å kunne utføre klimagassberegninger for bygnigner er det behov for gode metoder for dette. En ny Norsk Standard, NS 3720, som er på høring i november og desember vil skal gi nettopp dette.

Klimagassberegninger for bygninger har lenge vært preget av en rekke internasjonale og lokale initiativ. Byggenæringen representerer en betydelig del av de globale CO2-utslippene. Derfor er det et stort samfunnsmessig behov for å kartlegge og forbedre planleggingsprosessen for å få redusert BAE-næringens klimamessige fotavtrykk.

Standard Norge har sammen med bransjen utarbeidet et forslag til en ny standard; NS 3720, som gir en metode for klimagassberegninger for bygninger.

Forslaget er på høring fram til 23. desember. Du kan se forslaget og gi høringskommentarer her.