OsloTre Arkitekter - Vestlia konsept (4).jpg
Illustrasjon: OsloTre arkitekter for Treindustrien

Seminar: Påbygg i høyden

Treindustrien inviterer sammen med EBA og NBBL til seminar 22. juni om påbygg i høyden. Vi ser på hvordan påbygg både kan gi flere boliger og bidra til oppgradering av dagens bygg - og hva som skal til å få det til.

Norge har forpliktet seg til omfattende mål både for å bevare natur og redusere klimagassutslipp. Det krever at vi tenker nytt om hvor og hvordan vi bygger.  

Samtidig er det behov for rundt 30.000 nye boliger årlig og kostnadseffektive løsninger.

Ved å utvikle de byggene som allerede er bygget kan vi få flere nye boliger og samtidig oppgradere eksisterende bygg til å møte nye behov. I dette møtet ser vi på mulighetene ved påbygg i høyden. For å utløse potensialet er det nødvendig med samarbeid i verdikjeden i byggenæringen og at kommunene legger til rette for utvikling. 

Dato: 22. juni

Kl: 09.00 -11.00

Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

PÅMELDING HER

PROGRAM:

1.   Velkommen v/Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien 

2.   Et kinderegg av muligheter – hvordan påbygg i høyden kan løse både energieffektivisering, bedre universell utforming og flere boliger. v/Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien

3.  Boligbyggelagenes erfaringer fra påbyggs-prosjekter v/Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL

4.  Kommunenes behov. Samtale med Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune (Arbeiderpartiet)

5.   Markedsmuligheter for entreprenørene v/Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør

6.   Fra nye boliger til rehabilitering – fordeler ved å bygge med prefabrikerte løsninger v/Anders Nordal Dyrseth, fagleder konstruksjon i Are Treindustrier

7.   Aktuelt prosjekt v/Per Gunnar Nordløkken, teknisk sjef i Støren Treindustri

8.   Innotre og WoodWorks! bygger i høyden. Metodikk for skalering - gjennom forprosjekt v/Knut Magnar Sandland i WoodWorks!

9.   Eiendomsutviklerens perspektiv på muligheter v/Knut O. Klokk, daglig leder i Sequoia

10.  Panelsamtale – Hva er mulighetene og hva skal til for å få det til?

Deltakere: 

Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt AS 

Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør 

James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget i Oslo (Høyre) 

Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant i Kommunalkomiteen (Senterpartiet)

11.  Gruppesamtale ved bordene 

Målgruppe: Alle aktører i byggenæringen (eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivende ingeniører, elementprodusenter, byggevareprodusenter osv.), boligbyggelag, kommunesektoren, politikere.

Seminaret er gratis og åpent, men krever påmelding.

PÅMELDING HER