Bergene Holm innemiljø
Foto: Bergene Holm

Seminar om tre og innemiljø

28. november arrangers det nordisk seminar om bruk av tre og helseeffekter. Seminaret er ideelt for alle som vil vite mer om hvordan bruk av tre påvirker innemiljø og helse.

Mennesket har bygd med tre siden tidenes morgen. Tre er et naturlig byggemateriale, og man tror at det gir positive helseeffekter å bygge med tre og ha tre eksponert i innerom. Men det er ikke nok å tro. 28. november kommer noen av de beste forskerne i og utenfor Norden til Oslo for å presentere sine funn. Temaet er særlig aktuelt i forbindelse med sykehus- og skole-utbygginger.

Det er utviklet en ny teststandard for konstruksjonsprodukter til innendørs bruk, EN 16516: “Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air.” Fremtidig bruk og konsekvenser av denne standarden vil bli presentert.

Videre vil følgende temaer blant annet bli belyst:

  • Psykologiske effekter ved bruk av tre
  • Design og helse
  • VOC fra tre og innemiljø
  • Bruk av tre for regulering av inneklima
  • Helse for bygningsarbeidere under oppførelse av bygg

Seminaret er ideelt for arkitekter, entreprenører, utbyggere, bestillere og andre som vil vite mer om hvordan tre påvirker innemiljø og helse.

Detaljert program vil komme senere. Hold av dagen!

 

Arrangements info

Tid: 28. november 2018. Kl 9:30 - 16
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo
Deltakeravgift kroner 500.-

Påmelding: firmapost@treteknisk.no

Oppdatert informasjon og program legges ut her

Seminaret arrangeres av Treteknisk institutt i samarbeid med Tretorget, NMBU, AAlto University, Svenska mijøinstitutet, Svensk Tre, Nordic Forest Research, Puutuoteteollisuus og Treindustrien.