erland løkken modulvogntog.jpg
Foto: Bergene Holm AS

Regjeringen har lovet modulvogntog på vei – Treindustrien har ventet i to og et halvt år

Treindustrien taper millioner av kroner på sendrektig byråkrati. Vi har ventet i to og et halvt år på å få kjøre modulvogntog på norske veier.

Det er to og et halvt år siden regjeringen i sin regjeringserklæring gikk inn for å tillate lastebiler på opptil 25 meter og 60 tonn, såkalte modulvogntog, på norske veier. I september 2014 innfridde de løftet, men industrien får fortsatt ikke benytte de tyngste bilene. – Da signalet kom i 2013, ble det gjort en rekke investeringer i vogntog og annet materiell for å utløse konkurransefortrinnet det vil være å kjøre med modulvogntog. Industrien har kjøpt biler for å få opp tonnasjen per tur, for eksempel. Men halvannet år etter at modulvogntogordningen faktisk ble permanent, står bilene fortsatt stille. De får ikke kjøre på veistrekningene. Vi er fortvilet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Vegdirektoratet fikk i 2014 oppgaven med å vurdere hvilke veistrekninger som kan kjøres på av de tyngste bilene. Finstad mener de mangler ressursene som trengs for omsette regjeringens politikk til faktisk handling. – Vi samarbeider godt med Vegvesenet, men de har en prekær ressursmangel. Det er samferdselsministerens ansvar. Våre medlemmer har liten forståelse for at en regjering som gikk til valg på mindre byråkrati og forenklet saksgang bruker så lang tid på å fikse det administrative. Ministeren må sette alle kluter inn på å gjøre byråkratiet mye mer effektivt, så vi får kjørt bilene han mener vi bør få kjøre, sier Finstad.

Hun sier sendrektigheten betyr store kostnader for industrien. – Ikke bare i investeringene som er gjort, men også i tapt inntekt når vi ikke kan kjøre så effektivt som vi trodde vi kunne. Vi snakker om millioner av kroner. I en tid hvor vi utfordres stort av internasjonal konkurranse og vi sliter med å få avsetning for biproduktene i treindustrien, er vi veldig sensitive for kostnadspresset, sier hun. 1. april hvert år presenterer Vegdirektoratet oppdaterte veilister over hvilken tonnasje som er tillatt på de enkelte veistrekningene. – Vi er fortvilet over at det nok en gang går mot første april uten at vi vet om vi får åpnet strekningene for bilene næringen har investert i, sier Finstad.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere Finstads uttalelser, men henviser til Vegdirektoratet som ansvarlig etat.

Vegdirektoratet beklager tidsbruken. – Det har dessverre tatt tid å jobbe fram mest mulig objektive kriterier og gi opplæring til saksbehandlerne. Ved vurdering av nye modulvogntogstrekninger vil det også bli kjørt en datasimulering av framkommeligheten. Det tar tid. Vi har hatt møte med Treindustrien og de er orientert om de faktiske forhold, sier Cathrine Thorbjørnsen i Vegdirektoratet. Hun opplyser at deler av E6, fra Lillehammer til Ulsberg, åpnes for 60 tonn modulvogntog 1. april. Også riksvei 3 fra Kolomoen til Ulsberg åpnes for de tunge bilene. – Øvrige strekninger har vi ikke fått vurdert enda, dessverre. Men nå som veilistene per 1. april er ferdige, kan vi få «full trøkk» på vurdering av søknadene om nye modulvogntogstrekningene, sier Thorbjørnsen.

Kilde: Nationen.no