Solvik-olsen i bil.jpg

Prøvekjørte modulvogntog

Samferdselsminsteren testkjørte modulvogntog sammen med Treindustrien. Nå håper industrien på en snarlig løsning.

I 2014 ble modulvogntogordningen gjort permanent, men det er ikke åpnet viktige vegstrekninger fra norske industribedrifter inn til riksvegnettet/ stamveinettet. Nå har Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen personlig engasjert seg i saken. Tirsdag 13. juni var han med på en testkjøring sammen med næringen for å kartlegge utfordringer og finne mulige løsninger.

Dagens situasjon gir en svært uheldig konkurransevridning hvor norsk industri taper i konkurransen mot utenlandske leverandører. Dette er en svært viktig sak for hele industrien og kan bidra til tap av arbeidsplasser og nedleggelser dersom man ikke får løst utfordringen. Lengre vogntog gjør at man kan øke godsmengden per transport med 55 prosent og redusere antall lastebiler på veien med 33 prosent.

Vi er alle opptatt at sikkerhet skal være høyt prioritert og da er det viktig å sjekke ut  hvordan de ulike vogntogene oppfører seg på veien. Formålet med testkjøringen er å se om det er mulig å åpne veistrekninger som nå er stengt for modulvogntog, og eventuelt hva som må settes inn av tiltak for å få åpnet disse strekningene.

alt

Når Statens Vegvesen har gitt avslag på å åpne industristrekninger er det basert på datasimuleringer som er foretatt. Det er lagt til grunn en type vogntog som er lite i bruk i Norge. Industrien har investert i en annen type modulvogntog som har helt andre kjøreegenskaper når det kommer til for eksempel svingradius. Dette vogntoget likner svært mye på tømmervogntog, som veiene allerede er åpnet for. Treindustrien har lenge ønsket at det gjennomføres testkjøringer i praksis for å se hvordan datasimuleringene stemmer overens med faktiske forhold ute i felt. 

- Vi opplever at det var en svært løsningsorientert samferdselsminister som var med ut på kjøretur i dag. Nå har vi stor tro på at det kommer til å løse seg, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

alt