byggevare.jpg

Nye kontraktstandarder på høring

Treindustrien har deltatt i arbeidet med revisjon av kontraktstandarden for kjøp av byggevarer NS8409. Standarden er foreslått delt i to nye standarder for henholdsvis hyllevarer og tilvirkningsvarer. Utkastene er nå på høring. 

De to nye standardene for kjøp av byggevarer er på høring fram til 1. mars. 1. februar inviterer Standard Norge til høringsmøte hvor du kan få vite mer om innholdet i de to standardene og hva det spesielt er ønske om å få tilbakemelding på under høringen.

Tid: 1. februar 0830 - 1000
Sted: Digitalt (webinar)

MELD DEG PÅ INFORMASJONSMØTE HER

Under revisjonen har økt grad av digitalisering og elektronisk handel blitt tatt hensyn til. På tilsvarende måte har ulike miljømessige aspekter ved kjøp og salg av byggevarer blitt vurdert. Dagens standard dekker både ordinært kjøp og tilvirkningskjøp, men inneholder få eller ingen særregler for sistnevnte kjøpsforhold, skriver Standard Norge. Arbeidet med å lage nye regler har vist at det er nødvendig å skille mellom disse tilfellene. 

På bakgrunn av dette er det derfor to standarder som nå er ute til høring, en for salg av hyllevarer (prNS 8411) og en for salg av tilvirkede produkter (prNS 8412).

Formålet med de nye reviderte kontraktene er å bidra til en tydeliggjøring av ansvarsforhold og å redusere konflikter mellom partene. 

Revisjonen er gjort av standardiseringskomiteen SN/K 262 Kjøp av byggevarer der Treindustrien har vært godt representert i arbeidet både med versjonen for hyllevarer og versjonen for tilvirkningsvarer. Simen Kristiansen (Moelven Wood) og Nils Olav Sætheren (Sætheren Element) har deltatt i komiteen på vegne av bransjen.