Pixabay free -flat-1298035_1280.png

Frokostmøte om avfallsfrie byggeplasser

Hvordan kan vi gjøre noe med byggavfallet? Spennende digitalt frokostmøte om avfallsfrie byggeplasser 10.juni.

Hva betyr det at en byggeplass er avfallsfri? Vil det si at det ikke finnes avfall på disse byggeplassene eller at det ikke leveres avfall til et avfallsmottak? Og hvem må involveres for at en byggeplass skal bli avfallsfri?

I SSB rapporten «Avfall fra byggeaktivitet» (2019) fremgår det at det genereres 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet hvert år. Det utgjør cirka 14 prosent av alt avfall i Norge, hvorav rundt 5 prosent stammer fra nybygg. 

Du får høre mer om hvordan vi kan gjøre noe med dette dette på heldigitalt frokostmøte i Brød & Miljø-serien 10. juni.

Les mer og påmelding her

  • Du vil få høre Karin Ibenholt fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS presentere rappporten «Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk».
  • Ingunn O. Bjerkelo fra Sweco snakker om Avfallsfrie byggeplasser innen 2025 i Stavanger og Sandnes.
  • John R. Moen fra BAdigital snakker om prefabrikkering og elementbygging som virkemiddel til å ta bort byggavfall.
  • Randi Lekanger fra Skanska snakker om et forskningsprosjekt på avfallsreduksjon

Møtet er utviklet av NAL i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som også har bestilt rapporten. Brød og Miljø er månedlige frokostmøter og et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen. Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO og, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).