Landbruksministeren i Moelv

- En skog- og trestrategi for grønn industriutvikling

Tirsdag 12. mars lanserte Regjeringen strategien "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Strategien støtter opp om industriens behov på flere punkter, mener Treindustrien.

Treindustrien mener strategien er en god oppfølging av målene i SKOG22, og viser at trebasert industri spiller en viktig rolle for å nå klimamålene.

-  Det er positivt at regjeringen ved fremleggelse av strategien gjør et poeng av at det må satses på dokumentasjon og standardisering for å møte markedsbehov. Dette er noe vi fra industrisiden har etterspurt fokus på, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

- I en digital byggenæring må også informasjon om produkters egenskaper flyte digitalt. Informasjonen blir særlig viktig i overgangen til en biobasert sirkulærøkonomi med lengst mulig levetid på bygningsmassen. Det er flott at regjeringen støtter opp om industriens behov.

 

alt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad under landseringen av den nye strategien.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte strategien hos Moelven Industrier på Moelv. Under besøket fikk Landbruksministeren høre konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven fortelle hvordan selskapet jobber med industriell utvikling med grønne ressurser. Kristiansen understreket at det var nødvendig med fokus på utdanning og kunnskap for å sikre god rekruttering og for å møte markedsbehovene.

- Strategien fra Regjeringen peker også på behov for å utvikle kunnskap om trebasert byggeri, og Treindustrien oppfatter at regjeringen er beredt til å støtte opp om kunnskapsutvikling i næringen, sier Finstad.

 

alt

Administrerende direktør Rune Abrahamsen hos Moelven Limtre viser landbruksministeren rundt i produksjonen.

Hele strategien kan du lese her.