Om Treindustrien

  • Bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer
  • 85 medlemsbedrifter
  • Organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn
  • Består av trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler
  • Viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi
  • Representerer alene ca. 5 000 årsverk, mens hele den tremekaniske industrien representer ca. 12 000 årsverk
  • Omlag 70 % av skogbrukets tømmerinntekter kommer fra treindustrien