Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Heidi Finstad.jpg

Byggeforskriften må brukes for å nå klimamål

Byggenæringen ønsker krevende bestillere for å få innovative og klimasmarte løsninger. Da må byggeregelverket brukes til å sette krav til klimagassutslipp fra bygg gjennom hele livsløpet, fra produksjon til avhending.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart