Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Treindustrien søker etter utviklingsorientert prosjektleder

Rett person får en ledende rolle i å utvikle kriterier for økt bruk av tre i byggenæringen. For å styrke kompetanse i trebasert industri er samspill med treindustrien, byggenæringen, Standard Norge, FoU-miljøer og myndigheter avgjørende i stillingen. Som prosjektleder får en muligheten til å påvirke europeiske og nasjonale prosesser knyttet til bioøkonomi, sirkulær økonomi og utvikling av en industrialisert og bærekraftig byggenæring.

Nytt fra bransjen

Moelven produksjon

Næringspris til Moelven

Moelven er tildelt Næringsprisen i Ringsaker. Prisen kan gå til bedrifter som skaper vekst og utvikling, og bidrar til et positvt omdømme for næringslivet i kommunen.

F:\Bilder\Finn Hoel og Jørn Nørstelien.jpg

Gausdal Bruvoll overtar Gran Tre

For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart