Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Frokostseminar palst Per Morten Wangen 1.JPG

Seminar om emballasjeløsninger

Avfallsfrie byggeplasser er et mål i byggenæringen. For å få til dette kreves nye løsninger – også for emballasje. Dette var tema på Treindustriens seminar om bruk av plastemballasje og utviklingsmuligheter.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart