Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Vi produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Aktuelt

Idunskolan, Mellanstadiet Moelven.jpg

Fortsatt mulig med innspill

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til utførelsesstandarden for trekonstruksjoner. Standarden skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for alle og bør være best mulig tilpasset “det praktiske liv”. Høringsfristen er 15. august.

 

F:\Bilder\CEI-Bois Romania 2016\DSC07548.JPG

Sagbrukene viktig for grønt skifte i Europa

I utviklingen av grønn økonomi spiller sagbruksindustrien i Europa en nøkkelrolle. På generalforsamlingen til den europeiske bransjeorganisasjonen EOS i Romania ble kunnskap om bruk av tre og sidestrømmer trukket fram som essensielt for bioøkonomien.

Våre medlemmer

Kart