Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Vi produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Aktuelt

Massivtre.jpg

Norsk satsing på massivtre

Hunton, Stangeskovene og Massiv Lust har gått sammen om ny satsing på produksjon av massivtre. 

- Norsk treindustri er i en rivende utvikling. Markedet for nye, industrialiserte løsninger er sterkt økende og den nye satsingen på norsk produksjon av massivtre viser dette, sier Treindustriens leder Heidi Finstad.

 

Våre medlemmer

Kart