skog sirkulær web 3
Illustrasjon: Treindustrien

Tre - en sirkulær råvare

Sirkulærøkonomi handler om å gjenvinne og gjenbruke slik at at færrest mulig ressurser går tapt. Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

Skogens ressurser er i seg selv sirkulære - forutsatt at man forvalter dem fornuftig og bærekraftig. I Norge hogger man mindre enn det som vokser til i skogen hvert år. Faktisk avvirkes under 50 prosent av den årlige tilveksten i skogen. Skogbruket i Norge er sertifisert. Sporbarhetssertifisering bidrar til at de som kjøper produkter laget av tømmer kan være trygge på at råstoffet kommer fra en bærekraftig skog.

Det er to sertifiseringsordninger for skog i Norge, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og FSC (Forest Stewardship Council). 

En av de viktigste ”byggesteinene” i trevirke er karbon (C). Oppbygging av trevirket skjer gjennom fotosyntesen, ved at trærne benytter CO2 fra atmosfæren og binder karbonet i selve trevirket. Karbonet lagres i treproduktet inntil det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Når tre brukes som materiale i bygg fungerer det som et karbonlager, samtidig som det vokser opp nye trær.