Statsbudsjett 2022: - Bruprogrammet må fullføres for å gi støtte til industriinvesteringer 

Pressemelding fra Treindustrien 12. oktober 2021

 

Treindustrien om forslag til statsbudsjett for 2022: 

- Bruprogrammet må fullføres for å gi støtte til industriinvesteringer 

Nå er det på tide å sluttføre bruprogrammet. Treindustrien ber ny regjering og storting om å vise handlekraft og sørge for tilstrekkelig finansiering. 

Det er behov for å utbedre bruer for å effektivisere transport av gods og tømmer. I Nasjonal Transportplan har det gjennom mange år vært gitt løfter om gjennomføring av et bruprogram på 300 millioner kroner. Næringslivet har fulgt opp og gjort en analyse av hvilke bruer og flaskehalser som bør prioriteres for utbedring. Dette for å frakte gods over kortest mulige avstander og med kjøretøy som kan få med seg mest mulig varer per transport. Dette vil gi både kostnadsbesparelser og miljøeffekter. NTP er ikke fulgt opp med årlige bevilgninger som forutsatt. Dette medfører usikkerhet som svekker grunnlaget for investeringer i norsk industri.  

- Bedrifter i treindustrien har store investeringer på gang, og nå trenger vi at myndighetene følger opp for å få til den grønne omstillingen som er nødvendig, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad. 

Det er til nå kun bevilget små beløp til bruprogrammet og også for 2022 foreslås det å sette av kun 20 millioner kroner. 

- Dette monner ikke. Det blir for små beløp til å utbedre bruene som gjenstår og midlene spises opp i administrasjon og byråkrati, sier Finstad. 

- Forventningen til ny regjering og storting er at man nå tar et krafttak og får en skikkelig bevilgning slik at man får gjennomført bruprogrammet i tråd med lovnader og ambisjoner. Usikkerheten må fjernes og vi trenger nå at man gir en bevilgning som fullfører bruprogrammet på kortest mulig tid, sier Finstad.