Positivt at regjeringen løfter fram forlenget levetid på bygg 

Pressemelding fra Treindustrien 16.06.2021 

Det er positivt at regjeringen trekker fram forlenget levetid på bygg og klimakrav i TEK i handlingsplanen for sirkulær økonomi, men Treindustrien etterlyser flere konkrete tiltak i planen. 

- Byggenæringen trekkes fram som en viktig sektor i den nasjonale handlingsplanen for sirkulær økonomi som ble lansert i dag. Regjeringen vil medvirke til at dagens bygg kan brukes lenger, noe som er i tråd med innspillene fra Treindustrien. Skal vi nå mål innen sirkulær økonomi må vi unngå å rive og sørge for å oppgradere, rehabilitere og videreutvikle byggene vi allerede har, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

- Det er også svært bra at krav som vil redusere utslipp fra materialer skal inkluderes i høringen til byggteknisk forskrift. Her har næringen gått foran og bedt om myndighetskrav, sier Finstad. 

Treindustrien mener handlingsplanen peker ut viktige fokusområder, men etterlyser flere konkrete tiltak og virkemidler for å nå målene. Byggenæringens Landsforening har blant annet spilt inn forslag til hvordan ENOVA bør innrettes for å nå mål om energieffektivisering.  

- Her legger regjeringen heller opp til å utarbeide en langsiktig plan for renovering av bygg for å nå målet om redusere energibruk med 10 tWh innen 2030. Det er for defensivt. Her bør virkemidler i ENOVA tas i bruk slik BNL har foreslått, sier Finstad.