-Treindustrien er positiv til et omfattende markedstilsyn for trekledning

Pressemelding fra Treindustrien 29.09.2021

-Treindustrien er positiv til et omfattende markedstilsyn for trekledning

Treindustrien er svært positiv til at DiBK nå gjennomfører et omfattende tilsyn med trekledning.

- Kunnskapen fra tilsynet vil være nyttig og et viktig bidrag for både seriøsitet, kvalitet og innovasjon i byggenæringen, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Tilsyn er nødvendig for å være trygge på at bygningsregelverket etterleves. Det vil tilføre nyttig kunnskap om markedet og aktørene, og ikke minst gi et faglig bidrag knyttet til å vurdere regelverkets brukervennlighet, sier Finstad.

- Det vil også tilføre kunnskap som grunnlag for innovasjon slik at produsentene kan bidra til å ivareta forsvarlig og god byggkvalitet. Gjennom tilsynet vil det kunne identifiseres og dokumenteres eventuelle behov for å forbedre regelverket og veiledninger.

- Markedstilsynet har også en veiledende funksjon, som er avgjørende for at man kan være sikre på at regelverket etterleves, sier Heidi Finstad.

- Etter tilsynet med brannbehandlet kledning har det vært mye fokus på kledningsprodukter, og det at vi nå får et omfattende markedstilsyn er derfor bra for videre oppfølging og utvikling.