- Positivt med økt satsing på skogplanting 

Pressemelding fra Treindustrien 8. november 2021

Treindustrien: - Positivt med økt satsing på skogplanting 

Regjeringen har løftet fram skog- og trenæringen i Hurdalsplattformen. Nå følges det opp med økte bevilgninger til økt opptak av CO2 i skog ved tilskudd til planting, gjødsling og ungskogpleie.  

- Det er viktig å utvikle skog i Norge som grunnlag for grønn vekst, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.  

Til sammen øker Regjeringen bevilgningene til styrking av skogen med 20 millioner kroner. 

- Skal vi nå klima- og miljømål må skogen tas i bruk. En bærekraftig skogforvaltning er grunnlaget for utvikling i norsk treindustri, og økt bruk av tre i bygg som er en målsetning også for Regjeringen, sier Finstad. 

- Vi er derfor glade for økte bevilgninger til klimatiltak i skog som Regjeringen la fram i dag. Dette lover godt og understøtter ambisjonene Regjeringen har for grønn industriutvikling i Norge.