Skog- og trestrategi som støtter opp om grønn industriutvikling

Nyhetsmelding fra Treindustrien 12.03.2019 

Tirsdag 12. mars lanserte Regjeringen strategien "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Strategien støtter opp om industriens behov på flere punkter, mener Treindustrien. 

Treindustrien mener strategien er en god oppfølging av målene i SKOG22, og viser at trebasert industri spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. 

- Det er positivt at regjeringen ved fremleggelse av strategien gjør et poeng av at det må satses på dokumentasjon og standardisering for å møte markedsbehov. Dette er noe vi fra industrisiden har etterspurt fokus på, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

- I en digital byggenæring må også informasjon om produkters egenskaper flyte digitalt. Og informasjonen blir særlig viktig i overgangen til en biobasert sirkulærøkonomi med lengst mulig levetid på bygningsmassen. Det er flott at regjeringen støtter opp om industriens behov på dette området, sier Finstad. 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte strategien hos Moelven Industrier på Moelv Under besøket fikk Landbruksministeren høre konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven fortelle hvordan selskapet jobber med industriell utvikling med grønne ressurser. Kristiansen understreket at det var nødvendig med fokus på utdanning og kunnskap for å sikre god rekruttering og for å møte markedsbehovene. 

- Strategien fra Regjeringen peker også på behov for å utvikle kunnskap om trebasert byggeri, og Treindustrien oppfatter at regjeringen er beredt til å støtte opp om kunnskapsutvikling i næringen, sier Finstad.