På befaring for å se på flaskehalser for modulvogntog - bedriftene kan spare millionbeløp

Nyhetsmelding fra Treindustrien 18.01.2019 

Mer enn fire år etter at modulvogntog ble tillatt i Norge er fortsatt mange veier stengt for å ta dem i bruk. Det taper næringslivet i distriktene millionbeløp på.  

Dersom Gausdal Bruvoll kunne tatt i bruk modulvogntog kunne treindustribedriften i Gausdal i Oppland spart 4,6 millioner kroner årlig i transportkostnader, ifølge beregninger bedriften har gjort. Med modulvogntog får man plass til mer last per kjøretøy og det blir færre lass å transportere. 

- Med vår beliggenhet har vi ingen muligheter for transport på jernbane. Vi er helt avhengig av at veinettet er oppdatert slik at vi har noenlunde like konkurransevilkår med de som ligger ved jernbane eller veinett som takler modulvogntog, sier Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll. 

Modulvogntog ble tillatt i 2014, men hver veistrekning må godkjennes og åpnes. Mens hovedveinettet i stor grad er åpnet, er flere tilførselsveier fra industrien ennå ikke godkjent. Fredag 18. Januar arrangerte Treindustrien befaring for å se på hva som må til for å kunne åpne for modulvogntog til Gausdal Bruvoll og til anlegget til Eidskog Stangeskovene. Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) har engasjert seg i saken og det var han som hadde tatt initiativ til befaringen. Ordføreren i Gausdal Hans Oddvar Høistad (Ap) deltok også. 

- Treindustrien er svært glad for engasjementet som vises. Nå er det viktig at arbeidet med å utbedre flaskehalsene kommer i gang, slik at veien kan åpnes for modulvogntog raskest mulig, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

På strekningen fra E6 til Gausdal Bruvoll er det en trafikkøy i krysset på Segalstad som må justeres før man kan kjøre modulvogntog der. Treindustrien fikk like før befaringen beskjed fra Statens Vegvesen om at de vil prioritere tiltaket i 2019.  

- Det er positivt at det skjer noe. Nå forventer vi at veien blir åpnet raskest mulig i 2019, sier Finstad, og understreker: 

- Det er store muligheter for utvikling i norsk treindustri. Bedriftene satser innen høyere ferdigstillelsesgrad og nye konsepter.  Konkurransedyktige transportkostnader er en helt sentral rammebetingelse for innovasjon og utvikling.