Byråkrati sperrer fortsatt veien for modulvogntog

Byråkrati sperrer fortsatt veien for modulvogntog

For to år siden bestemte regjeringen at modulvogntog skal få rulle på norske veier, men fortsatt er viktige veistrekninger ikke åpnet for denne typen kjøretøy. Modulvogntog gjør det mulig å frakte større mengder varer om gangen. På den måten går transportkostnadene ned og belastningen på miljøet blir mindre fordi man trenger færre vogntog enn før for å transportere samme mengde varer. For treindustrien er ordningen viktig i konkurransesammenheng.

- Til tross for at regjeringen gjorde ordningen med modulvogntog permanent for to år siden, lar effekten dessverre vente på seg, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Hver veistrekning må vurderes og godkjennes – gjennom en omfattende prosess som inkluderer kommuner, fylker, Statens Vegvesens regioner og til slutt veidirektoratet. Treindustrien opplever at prosessen stopper opp på grunn av manglende ressurser i byråkratiet.

- Næringslivet har investert i kjøretøy de foreløpig ikke får brukt fordi veistrekninger ennå ikke er åpnet. Nå må vi se en utvikling, sier Finstad.

Det pågår i disse dager et intenst arbeid i veidirektoratet for å saksbehandle søknader for å få med flest mulig strekninger når veilistene oppdateres 1. oktober.

- Treindustrien forventer at Samferdselsministeren sørger for å tilføre nok ressurser slik at ordningen med modulvogntog gir effekt, sier Finstad.