Utvalg og prosjektgrupper

Treindustriens valgkomité

 • Gjermund Strand, leder, InnTre AS
 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS
 • Sverre Kværner, Stangeskovene AS
 • Sturla Westrum, Moelven Mjøsbruket AS

Treindustriens ledergruppe

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien
 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS og TreSenteret 
 • Hilde Tellesbø, Treteknisk

Treindustriens NOBB-faggruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien
 • Jostein Lysnes, Bergene Holm AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS
 • Åsmund Prestkvern, Gran Tre KS
 • Bjørn Olav Valsø, Kjeldstad AS avd. Levanger
 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS
 • Per Skreden, Moelven Wood AS
 • Steinar Hovland, Moelven Industrier ASA
 • Bjørnar Brøske, Møre Tre AS
 • Tone Haugen-Flermoe, TreFokus AS
 • Kristian Bysheim, Treteknisk
 • Mette Wathne, Södra Wood AS
 • Helene Amundsen, sekretær, Treindustrien

Treindustriens utvalg for trebeskyttelse (TUT)

 • Atle Nilsen, leder, Moelven Soknabruket AS
 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS
 • Ole Mørkved, repr. i NIK, Skogmo Bruk AS
 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS
 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS
 • Morten Tunby, Moelven Are AS
 • Roar Voll, Alvdal Skurlag A/L
 • Morten Damm, repr. i NIK, Treteknisk
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS
 • Tone Haugen-Flermoe, sekretær markedsutvalget, TreFokus AS
 • Tina Sletbak-Akerø, sekretær, Treindustrien

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR)

 • Atle Nilsen, styremedlem, Moelven Soknabruket AS

NTRs teknikergruppe

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

NoBio

 • Reidar Bergene Holm, styremedlem, Bergene Holm AS

Tre og trebaserte materialer i Standard Norge

 • Anders Q. Nyrud, Treteknisk
 • Knut Amund Skatvedt, Treteknisk
 • Per Skreden, Moelven Wood AS
 • Lars Aasness, sekretær, Standard Norge AS

Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling

 • Steinar Hovland, Moelven Industrier ASA

Industriens Faglige utvalg for elektronisk samhandling

 • Steinar Hovland, Moelven Industrier ASA
 • Stig Johnsen, Bergene Holm AS

Byggtjenestes Utviklingsforum

 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS

CEI-Bois

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

EOS

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

EWI

 •  

WEI

 • Atle Nilsen, Moelven Soknabruket AS

Rådet for PEFC Norge

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Norsk Virkesmålings styre

 • Terje Brende, styremedlem, Bergene Holm AS
 • Morten Kristiansen, styremedlem, Moelven Industrier ASA
 • Gisle Tronstad, varamedlem, InnTre AS
 • Lars Storslett, varamedlem, Moelven Virke AS

Norsk Virkesmålings representantskap

 • Gunnar Åsen, medlem, Begna Bruk AS
 • Martin Hojem, medlem, InnTre AS
 • Per Morten Wangen, varamedlem, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Finn Hoel, varamedlem, Gran Tre KS

Skog-Data

 • Lars Storslett, styremedlem, Moelven Virke AS
 • Kjetil Brødsjø, varamedlem, Bergene Holm AS