Regnskap

Treindustrien har:

Bankgiro: 6003.06.74955

Organisasjonsnummer: 980 308 952

Faktura: Treindustrien har elektronisk behandling av inngående fakturaer og våre medarbeidere godkjenner fakturaer fra egen PC. Vi ber derfor om at alle fakturaer som sendes Treindustrien inneholder følgende opplysninger: 

  • Leverandørs bankkonto
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Forfallsdato
  • Kontaktperson
  • Eventuelt prosjektnummer

Fakturaadresse: Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo