NOBB (Norsk Byggevarebase)

Treindustrien er registrert vareeier for standardsortimentet i NOBB. Organisasjonen arbeider med NOBB-spørsmål i form av grupper og prosjekter.

Treindustrien avholder regelmessige møter i 

Dette er en arena for presentasjoner og diskusjoner rundt dokumentasjon og standardisering. 

 

Treindustriens representant i

 

Ønsker du å være prisgiver på standardsortimentet for trelast, se vedlagte regler.